Hrvatski dječji festival
(glazbena kategorija)
objavljuje natječaj za nove autorske skladbe popularne glazbe za djecu
za sudjelovanje dječjih zborova na glazbenoj manifestaciji 28. HDF 2024.

koja će se održati u nedjelju 24. 11. 2024. u Zagrebu u koncertnoj dvorani „Vatroslav Lisinski”.
Želja je organizatora stvoriti priredbu vrhunske kvalitete u glazbenom i scenskom izrazu, a stručno povjerenstvo će posebnu pozornost posvetiti kvaliteti i odgojnoj vrijednosti stihova i glazbe.
Prijavni materijali u elektroničkom obliku (internetom) moraju sadržavati:

 1. oglednu demo snimku trajanja do 3 minute (ne mora biti finalna) u digitalnoj formi (mp3 )
 2. pripadajuće stihove pjesme u word kompjuterskom programu
 3. note osnovne melodije s potpisanim tekstom i pripadajućim harmonijama pjesme iznad crtovlja u kompjutorskom notnom programu (Sibelius, MuseScore, ScorePerfect i sl.)
 4. ovjerenu i potpisanu izjavu s točnim podacima o nazivu skladbe, autoru glazbe i teksta, instituciji koja prijavljuje (opunomoćena osoba), kontakt (maill adresa, broj mobitela), uključujući i privolu prijavljivanjem na natječaj da se prihvaćaju uvjeti natječaja i festivala, dozvolu za korištenje snimke, privolu opunomoćenika za snimanje i emitiranje učesnika na javnim medijima i digitaliji (radio, televizija, digitalne platforme).
 5. obrazac za ispunjavanje podataka sa privolama i prihvaćanjem uvjeta festivala
  (podiže se sa web stranice Hrvatskog dječjeg festivala)
  Sudionici mogu biti sve pravne institucije u Republici Hrvatskoj (a i šire ukoliko ima interesa),
  a imaju glazbenu vrstu aktivnosti s dječjom populacijom predškolske i školske dobi
  (vrtići, škole, župe, umjetničke organizacije, udruge, društva i ostale odgojne i kulturne ustanove).
  Festival je natjecateljskog karaktera te se svima dijele poticajne nagrade i zahvale za sudjelovanje,
  a stručna komisija će ocijeniti i dodijeliti posebne nagrade najuspješnijim zborovima
  (ocjenjuje se vrijednost glazbe, stihova, izvedbe i scenskog nastupa).
  U prilogu na stranici festivala se nalazi obrazac u koji se popunjavaju potrebni podaci s privolom.
  Prijave slati elektronski na: toneter.studio@gmail.com
  Finalne snimke primljenih skladbi moraju biti predate do 1. 11. 2024., a HDF dobiva pravo da ih objavljuje u svom zborniku i nosaču zvuka poštivajući autorska prava prijavom koncerta i nosača zvuka ZAMP-u.
  Rok prijava na natječaj je 10. 7., a rezultati natječaja bit će objavljeni na društvenim mrežama.
  I ove godine će se također održati i likovni i literarni dio Festivala za učenike osnovnih škola, o čemu će natječaj biti objavljen naknadno.

Umjetnički ravnatelj u ime HDF-a
Ante Toni Eterović, 098753123
U Zagrebu 01.06.2024.

Preuzmite prijavu: